ZE ŽIVOTA FIREM ... magazín OSJESTERKA.cz

Ochrana proti požáru se nesmí podceňovat

Ochrana našeho majetku je velmi důležitým aspektem našeho každodenního života. Existuje však jedna věc, kterou chráníme ještě častěji! Ano, správně, jedná se o náš život a život našich blízkých, který chráníme. Ochrana životů v kontextu s ohněm je velmi diskutovaným a v dnešní době i propracovaným oborem. Říká se mu požární ochrana. Pojďme se podívat, jak je to v praxi, například v případě, kdy se rozhodneme pořídit protipožární dveře.

protipožární vrata cena

Požár je v rodinných domech nejnebezpečnější v noci, kdy lidé spí. Rychle vznikne, rychle se šíří a pokud nás neupozorní požární hlásič nebo domácí mazlíček, mnohokrát je pozdě a nemáme kudy utéct z hořícího pekla. Proto se začalo pracovat na legislativě a různých osvětových akcí hasičů, kdy společnost seznamují s nebezpečím vzniku požárů.

Příčiny vzniku požáru

Nejčastějším způsobem, jak požár v domácnosti vznikne je zkrat na elektroinstalaci nebo elektrickém zařízení. Pokud je totiž vada na elektroinstalaci nebo zařízení, může dojít ke vzniku zkratu a následně rozšíření nebezpečného požáru. Uvedl jsem nejčastější, samozřejmě existuje i spousta jiných způsobů, jak může požár vzniknout.

Legislativní boj proti požáru

  1. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  2. Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
  3. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
  4. Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
  5. Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

Protipožární vrata

Nejlepší je prevence, abychom zamezili vůbec vzniku požáru. Bohužel se vždy tak nestane a stejně dojde ke vzniku požáru. V tuto chvíli je nejdůležitější zabezpečit, aby zamezilo šíření požáru. V průmyslové oblasti k tomuto slouží protipožární vrata, která se od standardních příliš neliší ale jsou konstrukčně uzpůsobeny, aby dokázala zamezit šíření požáru po objektu.

Odolnost proti požáru

Parametr, který vypovídá o tom, jak dlouho stavební konstrukce nebo jiné prvky, odolávají účinkům ohně a žáru. Udává ji norma ČSN 730852. Časový úsek se uvádí v minutách v základní hodnotové stupnici 1 S, 30, 45, 60, 90, 120, 180. Nejčastěji se požární odolnost měří těmito způsoby:

  • - zkouškou
  • - výpočtem
  • - porovnáváním dle legislativy a norem.

Pokud vás zajímá cena protipožárních vrat, obraťte se na společnost Spedos, která má ve svém sortimentu protipožární uzávěry pro průmyslové i personální použití.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit