ZE ŽIVOTA FIREM ... magazín OSJESTERKA.cz

Čistý vzduch = půl zdraví zaměstnanců!

Dnes si ukážeme důvody, proč je nutné dbát na to, abyste svým zaměstnancům dopřáli čistý vzduch. Tento článek je cílen na obecnou problematiku znečištění vzduchu prachem. Abychom se zbavili těchto škodlivin, je nutná několikafázová filtrace, kdy se odstraní většina těchto škodlivin. Všechny tyto látky se postupně ukládají v plicních sklípcích a v pozdějším věku způsobují různá onemocnění.

odsávání prachu

Kategorizace prachu

Velikost prachu, který je pro člověka škodlivý je 0,1 mg/m3. Pro snadnější výběr filtračné techniky lze prach na základě rozměru kategorizovat do tří skupin.

  1. Třída L - nízké riziko pro běžný prach ve stavebnictví.
  2. Třída M - střední riziko, použití převážně na nebezpečný prach vznikající při broušení dřeva.
  3. Třída H - vysoké riziko nebezpečného prachu, například AZBEST. Další třídy vysavačů dle normy ATEX se rozlišují podle typu výbušnosti materiálu.

Polétavý prach

Jedná se o velmi malé částice různých látek ve vzduchu, nejčastěji (sírany, amonné soli, uhlík, některé kovy, dusičnany, těkavé organické látky nebo polyaromatické uhlovodíky). Polétavost je odvozena od jejich mikro rozměru a nízké hmotnosti, protože trvá dlouho, než se usadí na zemi. Polétavý prach se označuje PM a můžeme jej rozdělit do tří skupin podle velikosti jednotlivých částic:

  • - PM10 - poletují ve vzduchu několik hodin,
  • - PM2,5 - poletují ve vzduchu několik dnů,
  • - PM1,0 - poletují ve vzduchu několik týdnů.

 

Čištění vzduchu


Pro se používají čističky vzduchu nebo zařízení pro odsávání prachu. Moderní čističky, kterou jsou součástí průmyslových vzduchotechnik jsou schopny vyčistit z nasávaného vzduchu všechen prach, pily i zárodky plísní. Dnešní čističky odstraní ze vzduchu prach, pyly, bakterie, plísně, roztoče, části zvířecí srsti apod. (tzv. detrity), chemické látky uvolňované ze syntetických materiálů, cigaretový kouř, anorganické plynné sloučeniny, oxidy dusíku a síry, viry, pyly i nepříjemné zápachy.

Průmyslová vzduchotechnika

Tímto pojmem označujeme speciální větrací systém, který se stará o výměnu vzduchu v objektu. Jeho úkolem je nasávání čerstvého vzduchu z exteriéru, tento vzduch pročistí a dopraví do objektu. Spotřebovaný vzduch z objektu zase odsaje ven.

Vzduchotechnika je tvořena velkými segmenty, které jsou velmi často viditelné v případech, kdy jste například v obchodním centru, kinosálu, když se podíváte nad hlavu.
Průmyslová filtrace je nezbytností! Vaši zaměstnanci, ostatně i vy jste poblíž těmto zdrojům nebezpečného prachu každý pracovní den. Po několika letech se mohou objevit různý onemocnění způsobená právě nebezpečným prachem. Jedná se o:

  • - Astma,
  • - Alergie,
  • - Záněty průdušek a plic,
  • - Nádorová onemocnění.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit